-WELCOME TO WBA - AN ORGANIZATION FORGED BY HISTORY
WARE BOERE ALLIANSIE ( WBA ) :
VOLKSORGANISASIE VIR SELFBESKERMING EN VRYHEID - GRONDSLAG EN BEGINSELS

Kort beskrywing van die organisasie


WBA is 'n volkseie organisasie wat opgerig is as (vrywillige) Vereniging van lede, wat - tot anders besluit deur die lede soos geadviseer deur die leierskap - assosieer met die Federasie van Vrye Boere Republikeine (FVBR) en aktiwiteite uitvoer in belyning met die Doel en strewes van FVBR.

In hierdie opsig formuleer WBA 'n eie Doel, Visie, Missie, Waardes en Strategie(ë) in die nastrewing van die doel, met dien verstande dat dit bestaanbaar is met ooreenkomstige stellings van die FVBR en VASA, het sy te boek gestel of uitgespreek .

As vrywillige Vereniging van lede neem WBA die vorm aan van 'n huis en haard beskermings organisasie met tipies hiëragiese organisasiestruktuur, insluitend ondersteunende sub-strukture soos van tyd-tot-tyd benodig. Poste word toegeken ooreenkomstig die taking van funksionarisse binne die organisasie. Die rol wat WBA vervul is primêr 'n defensiewe rol - aangesien die reg op lewe en selfbeskerming Bybels verantwoordbaar en in die Grondwet van SA verskans is.

Click here to Read in English or click to CloseOur Gallery and History - Let's Not Forget-
GET IN TOUCH or have a question for us? -
Office:
Email: info@wba.org.za
Directors:
Nationale Voorsitter / Chairman
David Mong
Epos: david@wba.org.za
Cell: (+27) 084 854 9083

   
Click here to View Contacts of the Provincial Leaders

Send us an EnquiryDesigned by Trinity Designs

Back to the Top